1. Plynové pružiny jsou příliš chladné (pod 10 ° C). Po dodání v zimním měsíci může být problém ihned po rozbalení stroje.

2. Lis potřebuje pro otevření určitý minimální tlak. Pokud se lis neotevře, nastavte vyšší tlak a zkuste to znovu.

3. Známe velmi vzácné případy, kdy šrouby mechanismu páky by mohly být příliš těsně stažené. Trochu uvolněte šrouby a zkuste to znovu.