Sawgrass: Nejčastější dotazy (FAQ)

Sawgrass: Nejčastější dotazy (FAQ)
Soukupová Lenka - 26. 1. 2022 , sekce: Tiskárny SAWGRASS

V tomto článku získáte odpovědi na nejčastější dotazy ohledně tiskáren Sawgrass a Sawgrass Print Manageru.

Jaká je záruční doba tiskárny?

Na tiskárny SG500/SG1000 i SG400/SG800 se vztahuje záruční doba 24 měsíců (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající i právnická osoba).

 

Proč hladina inkoustu v nové tiskárně neukazuje 100 %?

Při prvním vložení inkoustové kazety do tiskárny se inkoust vytáhne z kazet a naplní inkoustové hadičky. Kvůli tomuto procesu hladiny inkoustu v kazetách nezobrazují 100 %. Nemějte ale obavy, chybějící část inkoustu v tiskárně je připravena k použití.

 

Proč se inkoustové kazety náhle vyčerpaly?

Pokud zjistíte, že jsou inkoustové kazety prázdné, je možné, že vaše tiskárna dokončila „čištění inkoustu“.

Poté, co tiskárna zůstane po určitou dobu vypnutá nebo nepoužívaná, může se inkoust v tiskárně začít zanášet. Když je tiskárna znovu zapnuta nebo je do tiskárny odeslána úloha, tiskárna protlačí do hadiček nový inkoust ve snaze obnovit funkčnost a stav inkoustových hadiček.

Toto poznáte podle toho, že se na displeji LCD zobrazí zpráva „čeká…(Waiting)“.

To znamená, že tiskárna provádí cyklus údržby (nebo více cyklů údržby v závislosti na době, po kterou byla vypnutá). Dbejte na to, abyste tiskárnu nevypínali, když se na LCD displeji zobrazí tato zpráva. Vypnutí tiskárny během tohoto procesu zabrání tiskárně rozpoznat cyklus jako dokončený a způsobí, že se proplachování inkoustu spustí znovu.

 

Proč musím nechat tiskárnu zapnutou?

Pokud je tiskárna vypnutá, nebude moci provádět cykly automatické údržby. Tyto cykly jsou pro optimální funkčnost vaší tiskárny nesmírně důležité. Cyklus protlačí malé množství inkoustu skrz hadičky a tiskovou hlavu, aby se zabránilo ucpání.

Pokud by inkoust zůstal stát a začal se zanášet, mohlo by to způsobit nevratné poškození tiskárny.

 

Mohu tisknout na bavlnu?

Ano, se správnými materiály.

Existují dvě možnosti, které vám umožní tisknout na bavlnu:

 1. Pokud je vaše tiskárna opatřena inkoustem Chromablast a používáte papír Chromablast, můžete je společně použít k tisku na 100% bavlnu.
 2. Pokud je vaše tiskárna opatřena inkoustem Sublijet nebo EasySubli, můžete tisknout na Heat Transfer Vinyl a tisknout na 100% bavlnu a bavlněné směsové podklady.

 

Mohu změnit typ inkoustu?

Ne.

Vzhledem k tomu, že konverze inkoustů může být pro tiskovou hlavu velmi náročná a hrozí riziko chemického smíchání a ucpání trysek, může změna inkoustu (například Chromablast za SubliJet či EasySubli za Chromablast) způsobit velké poškození tiskové hlavy a z tohoto důvodu dojde ke ztrátě záruky.

 

Jak mohu zrušit předplatné CreativeStudio?

Pokud chcete svůj účet v CreativeStudio zrušit, klikněte na odkaz níže a přejděte na „Manage Account“ (Spravovat účet)…

http://www.sawgrassink.com/subscriptions

 

Co znamenají výstražné kontrolky na tiskárně?

Představte si je jako servisní kontrolky v autě. Jakkoli může být tato kontrolka děsivá (v autě i na tiskárně), ve skutečnosti jen upoutává vaši pozornost, aby vás upozornila, že se něco děje.

Pozn.: Na LCD displeji tiskárny by mělo být uvedeno, co výstražná kontrolka znamená. Pokud obrazovka ztmavne, klepnutím na tlačítko „OK“ tiskárnu probudíte a zobrazíte tuto zprávu.

 

Jak mohu zkontrolovat sílu bezdrátového signálu (SG500/1000)?

Nízká úroveň signálu může být způsobená následujícími příčinami:

 • Ztráta připojení
 • Nekonzistentní připojení (časté výpadky)
 • Tiskárna se zobrazuje jako offline
 • Tiskárna nedekuje připojení

Pomocí následujících kroků zkontrolujete sílu signálu připojení tiskárny. Pro navigaci použijte šipky nahoru
a dolů.

 1. Stiskněte tlačítko Nabídky na tiskárně
 2. Přejděte na Nastavení systému a stiskněte tlačítko „OK“
 3. Přejděte na Nastavení rozhraní a stiskněte tlačítko „OK“
 4. Přejděte na položku Bezdrátová síť LAN a stiskněte tlačítko „OK“
 5. Přejděte na položku Signál bezdrátové sítě LAN a stiskněte tlačítko „OK“
 6. Na obrazovce se zobrazí signál LAN

Doporučuje se, aby úroveň signálu byla 75 % nebo vyšší, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

 

Kolik stran lze z inkoustových kazet vytisknout?

Vzhledem k tomu, že neexistuje univerzální typ tisku a každý tisk může mít více nebo méně obsahu než ostatní, není možné odhadnout počet stran, kterého lze dosáhnout z jedné sady kazet.

Proč stránky s grafikou vycházející z tiskárny vypadají matně?

Přímo z tiskárny bude vaše grafika vždy vypadat o něco světlejší a matnější než tak, jak ji vidíte na obrazovce monitoru. Plný jas a barevný výstup uvidíte až po nažehlení. Doporučujeme tisk nažehlit, abyste viděli, jak bude ve výsledku vypadat.

Pozn.: Ujistěte se, že tisknete z aplikace Sawgrass Print Manager a používáte doporučené nastavení tepelného přenosu. Oba tyto faktory mohou ovlivnit výslednou kvalitu nažehlené grafiky.

 

Jak mohu resetovat aplikaci Sawgrass Print Manager?

Pokud máte problémy se softwarem Sawgrass Print Manager a myslíte, že je potřeba software resetovat, postupujte podle níže uvedených pokynů:

 1. Vyhledejte ikonu Sawgrass Print Manager umístěnou v systémové liště (macOS: Panel nabídek)
  a klikněte na ni pravým tlačítkem myši (macOS: Cmd+klik)
 2. V zobrazené nabídce klikněte na „Help“ (Nápověda) -> „Reset SPM“ (Resetovat SPM)
 3. V zobrazeném dialogovém okně potvrďte

Pozn.: V rámci restartu se aplikace zavře. Současně budou vymazána všechna nastavení aplikace, tudíž budete vyzváni k opětovnému přihlášení. Před provedením tohoto kroku doporučujeme zkontrolovat, že máte správné přihlašovací údaje.

 

Jak mohu změnit edici aplikace Sawgrass Print Manager?

Pokud potřebujete změnit edici aplikace Sawgrass Print Manager na jinou než výchozí edici Sawgrass nebo chcete tuto edici přepnout zpět, můžete tak učinit provedením následujících kroků:

 1. Vyhledejte ikonu Sawgrass Print Manager umístěnou v systémové liště (macOS: Panel nabídek)
  a klikněte na ni pravým tlačítkem myši (macOS: CMD+klik)
 2. V zobrazené nabídce klikněte na „Options“ (Možnosti) -> „Edition“ (Edice) -> „Enable Custom Edition“ (Povolit vlastní edici) (pokud chcete přepnout zpět na výchozí edici, klikněte na Sawgrass v části „Options“ (Možnosti) -> „Edition“ (Edice))
 3. Do zobrazeného pole zadejte kód edice, kterou chcete aktivovat, a klikněte na tlačítko „Apply“ (Použít)

 

Mohu do aplikace CreativeStudio nahrát vlastní písma (fonty)?

Možnost nahrávat vlastní písma je omezena na uživatele s aktivním členstvím Premium. Nahraná písma musí být ve formátu .ttf nebo .otf.

 

Jak změním časový limit připojení k aplikaci CreativeStudio?

Pokud zjistíte, že spuštění aplikace CreativeStudio trvá déle než obvykle, možná budete chtít změnit časový limit.

Chcete-li toto provést, vyhledejte ikonu PM v horním panelu nástrojů (MAC) nebo skrytých ikon (Windows) a kliknutím na ni vyvolejte nabídku možností. Po spuštění této nabídky najeďte na položku „Options“ (Možnosti), a poté klikněte na „Connection Settings“ (Nastavení připojení).

Jakmile se zobrazí nabídka nastavení připojení, pokračujte a změňte číslo uvedené v položce „Timeout“ na 10000 a kliknutím na „OK“ ji uložte a ukončete.

Odteď jsou tyto změny potvrzeny a vše je připraveno.

 

Jak zakáži funkci automatického vypínání? (Model EU)

Pokud zjistíte, že se tiskárna po určité době nečinnosti vypíná, proveďte následující kroky k vypnutí funkce Auto-Off:

 1. Stiskněte tlačítko „Menu“ na tiskárně
 2. Poté přejděte na položku „System Settings“ (Nastavení systému) a stiskněte tlačítko „OK“
 3. Nyní přejděte na položku „Administrator Tools“ a stiskněte tlačítko „OK“
 4. Vyberte položku „Main Power Off if Ntwrk Disc“ a stiskněte tlačítko „OK“
 5. Nastavte tuto hodnotu na OFF (vypnuto)

 

Jak zakáži detekci chyby velikosti papíru?

Jedním ze způsobu, jak zabránit tomu, aby tiskárna zobrazovala chybu nesprávného podání papíru, je deaktivovat funkci detekce chyby velikosti papíru. Tím se zabrání tomu, aby tiskárna zjišťovala velikost použitého papíru, a následně se zabrání tomu, aby tiskárna zobrazovala chybu, pokud je v nastavení vybrána nesprávná velikost.

Abyste tak mohli učinit, musíte na LCD displeji tiskárny postupovat podle níže uvedených bodů:

 1. Stiskněte tlačítko „Menu“
 2. Přejděte na položku „System Settings“ (Nastavení systému) a stiskněte tlačítko „OK“
 3. Přejděte na položku „Maintenance“ (Údržba) a stiskněte tlačítko „OK“
 4. Pokračujte na položku „Paper Size Error Detect“ a stiskněte tlačítko „OK“
 5. Ujistěte se, že je nastaveno na možnost „Do Not Detect“ (Nedetekovat), a poté stiskněte tlačítko „OK“
 6. Stisknutím tlačítka „Menu“ zobrazte úrovně inkoustu

Mějte na paměti, že pokud tisknete s nesprávným nastavením papíru (to znamená, že Sawgrass Print Manager očekává papír ve formátu 8,5 x 11 a ve skutečnosti je použita stránka 5 x 7), hrozí, že tiskárna bude nanášet inkoust na pás podavače papíru. To může vést k chybě SC57000.

 

Jak nastavím statickou adresu IP?

Podle níže uvedených kroků na LCD displeji tiskárny nastavte statickou IP adresu při připojení tiskárny přes WiFi:

 1. Nejprve vyberte tlačítko nabídky
 2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyhledejte a vyberte položku „System Settings“ (Nastavení systému)
  a stiskněte tlačítko „OK“
 3. V zobrazené nabídce přejděte na položku „Interface Settings“ (Nastavení rozhraní) a stiskněte tlačítko „OK“
 4. Nyní vyberte možnost „Network“ (Síť) a stiskněte tlačítko „OK“
 5. Vyhledejte položku „MachineIPV4 address“ a potvrďte tlačítkem „OK“
 6. Vyberte možnost „Specify“ (Zadat) a stiskněte tlačítko „OK“
 7. Stiskněte bílé tlačítko pod „IP Add“, abyste mohli zadat IP adresu
 8. Pomocí šipek změňte konkrétní IP adresu. Po vyplnění všech polí stiskněte tlačítko „OK“
 9. Dále pokračujte výběrem možnosti „Subnet M“ a opakujte kroky 8 a 9
 10. Po nastavení IPV4 adresy a masky podsítě (Subnet M) vyberte možnost „Specify“ (Zadat) a stiskněte tlačítko „OK“
 11. Vraťte se do předchozí nabídky a vyberte položku „IPV4 Gateway Address“ (Adresa Brány IPV4)
  a stiskněte tlačítko „OK“
 12. Pomocí šipek změňte hodnotu polí. Po vyplnění všech polí stiskněte tlačítko „OK“
 13. Po dokončení všech nastavení se pomocí tlačítka „Menu“ vraťte na hlavní obrazovku

 

 

 

 

 

 

 

Líbil se vám tento článek? Doporučte ho svým přátelům.

Komentáře

98 % zákazníků doporučuje náš obchod

Rychlost odeslání Široký sortiment

Ověřený zákazník, před 2 dny

Rychlé vyřízení objednávky.

Ověřený zákazník, před 4 dny

Dodání obratem v pořádku.

Ověřený zákazník, 15. 02. 2024

Výhody e-shopu:

 • Rychlost dodání
Ověřený zákazník, 13. 02. 2024

Proč nakupovat u nás

 • Nabízíme vám široký sortiment vyzkoušených produktů
 • Specializujeme se na reklamní agentury
 • Rozumíme problémům v tomto oboru
 • Všechny stroje máme opravdu skladem
 • Při potížích poskytujeme odbornou podporu
 • Postaráme se o servis i náhradní díly
 • Máme spoustu spotřebního materiálu za super ceny

Další informace

Novinky a slevy na Váš e-mail:
Porovnat zboží 0